Release 3.6.2: Tijdzones, nieuwe workflow optie en nog meer

Graag informeren wij je dat release 3.6.2 op donderdag 8 oktober uitgevoerd wordt. De uitrol van deze release start rond 18:00 uur en duurt ongeveer tot 20:00 uur. De applicatie blijft tijdens de release gewoon beschikbaar. De volgende nieuwe functionaliteiten en oplossingen worden doorgevoerd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nieuw

Algemeen

Tijdzones
Per gebruiker kan de tijdszone worden ingesteld. De gebruiker ziet dan de ingestelde tijdszone. 

De applicatie toont alle data in de tijdszone waarin je je bevindt. Ook de rapportages en het mergen van data in documenten is hierop aangepast. Deze module is vooral handig voor klanten die gebruikers hebben in meerdere tijdszones. Deze functionaliteit werkt alleen als de module hiervoor is geactiveerd. 

Applicatie nu ook beschikbaar in het Spaans
De applicatie was al beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. Hieraan is nu ook de Spaanse taal toegevoegd.

Recruitment

Nieuwe optie in workflow: ‘Aanbieding met vragenlijst en document controle’
Er is een nieuwe bouwsteen beschikbaar voor het inrichten van je workflow, namelijk; ‘Aanbieding met vragenlijst en document controle’. Bij deze bouwsteen kun je aangeven welke documenten verplicht zijn bij de aanname van een kandidaat. Wanneer je een aanbieding doet aan een kandidaat en hierbij een vragenlijst verstuurd, dan krijgt de inschrijving van de kandidaat de status ‘Document vereist voor aanname’. Zonder de aanwezigheid van de vereiste document(en) kan de kandidaat niet worden aangenomen.

2. Verbeteringen

De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

Algemeen

Contractduur wordt een beheerbaar stamgegeven
De contractduur die je kunt selecteren bij een vacature, is nu te beheren als stamgegeven. Dat wil zeggen dat de contractduur 0 tot 3 maanden nu gewijzigd kan worden naar 1 tot 6 maanden. Tevens kunnen er nieuwe contractduren worden toegevoegd.

Engelse vertalingen toegevoegd en verbeterd
Op een aantal plaatsen in de applicatie zijn er Engelse vertalingen toegevoegd of verbeterd.

Link naar beheerpagina ‘waardes’ in ‘criteria’
De link (of knop) 'beheren' is toegevoegd in het scherm waar je criteria kunt wijzigen. Deze link verwijst naar de beheerpagina waar je de gekozen waarde beheert.

Documenten samenvoegen naar PDF op alfabetische volgorde
Wanneer je van een aantal kandidaten de documenten samenvoegt dan werd de volgorde van de kandidaten gesorteerd op datum van de inschrijving van de kandidaat. Dit is gewijzigd naar alfabetische volgorde op basis van de achternaam van de kandidaat. Dit maakt het samengevoegd bestand van documenten van de kandidaten overzichtelijker.

Recruitment

Nieuwe merge items beschikbaar voor e-mail Signalen
Signalen kun je instellen onder Beheer. Per signaal kies je een standaarddocument om een mail te versturen. Om de merge items goed te laten werken, is het noodzakelijk om bij het standaarddocument het juiste type te selecteren. Bijvoorbeeld: signaal: voordracht beantwoord. Standaarddocument: type: voordracht. Hieronder staat een overzicht van de signalen en daarmee corresponderende typen standaarddocumenten.

Signaal Geschikt documenttype
Aanbieding: Reactie terug voor Aanbieding
Einde dienstverband Aanbieding
Gepland contact Afwijzen, bevestiging, mailing aan kandidaat, portefeuille en uitschrijven
Herinnering op gespreksdatum Uitnodiging gesprek
Indienst Aanbieding
Voordracht: Antwoord terug voor Voordracht
Voordracht beantwoord Voordracht
Einde advertentie Vacature
Sluitingsdatum vacature Vacature

 

Optie Eindbeoordeling verplicht maken

Bij de stappen 'Beoordeling', ' Gesprek' en 'Voordracht' mag de eindbeoordeling verplicht gemaakt worden. De eindbeoordeling kan gebruikt worden om het workflowproces aan te sturen.

Automatisch ingevoerde advertentie voorzien van einddatum
Een advertentie die gepost is d.m.v. automatische posting wordt nu voorzien van een einddatum. Dit veld wordt gevuld wanneer het veld ‘Doorlooptijd (dagen)’ is ingevuld bij publicaties in Beheer.

Knop ‘Opslaan en vervolgcontact plannen' verwijderd bij Contacten
Bij het invoeren van een contact is de knop ‘Opslaan en vervolgcontact plannen' . Deze knop was voor sommige gebruikers verwarrend. Het is nu alleen mogelijk om het contact wat je hebt aangemaakt op te slaan.

Nieuwe versie advertentietekst editor
De advertentietekst editor is geüpdatet. Hierdoor is een knop beschikbaar gekomen waarmee je verborgen opmaak vanuit MS Word kunt verwijderen.

Velden toegevoegd aan Inschrijvingenrapport
In het Inschrijvingenrapport zijn de volgende velden toegevoegd:

  • AFAS ID - wordt geregistreerd in het kandidaatsdossier .
  • Aanbieding memo (geaccepteerd aanbieding)

Mimir: foutmelding wordt nu getoond bij onvoldoende credits
Op het moment dat er geen credits meer beschikbaar zijn voor het posten van een advertentie naar een jobboard, bleef de status van de posting staan op ‘verstuurd’. Dit is aangepast zodat de melding 'Jobboardfout' verschijnt. Wanneer je op deze melding klikt wordt er een meer gedetailleerde melding getoond dat er onvoldoende credits zijn.

Knollenstein advertentie status ‘wordt verwijderd’ sneller bijgewerkt
De applicatie vraagt automatisch informatie uit bij Knollenstein over de status van een gepubliceerde advertentie. Dit is nu verbeterd.   Elke twee uur wordt nu de meest actuele informatie uitgevraagd en bijgewerkt in de applicatie. Daardoor kun je sneller vacatures opnieuw publiceren naar een zelfde jobboard.

Mogelijkheid dezelfde kandidaat versturen via AFAS koppeling
Het was niet mogelijk om een kandidaat met een geregistreerd AFAS ID, nogmaals te versturen via de AFAS-koppeling. In de nieuwe situatie is het mogelijk om de kandidaat nogmaals aan te melden en een nieuw AFAS ID te registreren.

Nieuwe optie toegevoegd aan WorkflowAnalytics beheerscherm
In het WorkflowAnalytics beheerscherm is een nieuwe optie toegevoegd, namelijk: 'Google-Analytics ClientID automatisch genereren indien leeg'. Wanneer je deze setting op 'Ja' zet wordt er voordat er gepost wordt naar Google-analytics, eerst een ClientID gegenereerd voor de betreffende inschrijving, mits deze nog niet bekend is. Dit geldt alleen voor handmatig ingevoerde inschrijvingen.

 

Workflow Analytics moet ingeschakeld worden door de Customer Support. Vraag dit aan via een ticket of neem telefonisch contact op via 010 4980 988. 

Sorteren op vragenlijstscore
Er kan nu gesorteerd worden op vragenlijstscore in het inschrijvingen overzicht in het vacaturedossier.

Kolom ‘ geblokkeerd‘ toegevoegd aan tabblad Workflow

Er is een kolom toegevoegd aan het tabblad Workflow om op het kenmerk van kandidaat ‘ geblokkeerd ja/nee’ te kunnen filteren.

Groepsgewijs gesprek plannen toegevoegd aan scherm Talentpools

In het pop-up scherm dat opent wanneer je een talentpool opent, was de groepsgewijze actie 'Gesprek plannen' niet aanwezig. Dit is nu toegevoegd aan dit scherm.

Mobiliteit

Taken krijgen nieuwe eigenaar bij wijzigen loopbaanadviseur
Bij het wijzigen van de loopbaanadviseur van een traject bleven de taken, gekoppeld aan dit traject, aan de ‘oude’ loopbaanadviseur toegewezen. Bij het wijzigen van de loopbaanadviseur kun je er nu voor kiezen om alle taken over te zetten.

Memoveld toegevoegd bij beëindiging traject
Er is een memoveld toegevoegd deze verschijnt bij het beëindigen van een traject. Hier kan aanvullende informatie geregistreerd worden over de reden van het beëindigen van een traject.

API - Medewerker Functie uitgebreid met veld 'aantal uur'
De  API is uitgebreid met de mogelijkheid om het aantal uur van de functie van de medewerker mee te sturen.

Portal tabblad ‘Mijn gegevens’ verbergen
Het is mogelijk gemaakt om het tabblad Mijn gegevens, waar de medewerker zijn persoonlijke gegevens kan inzien of wijzigen, niet te tonen in de portal.

3. Oplossingen

In deze release bieden we een oplossing voor een aantal incidenten die gebruikers hebben ervaren.

Algemeen

Verbeterde weergave portal in IE9
De inlogpagina van de kandidaat/medewerker portal werd in de browser Internet Explorer 9 niet correct getoond. Dit is aangepast. 

Documenttypen de-activeren geeft foutmelding
Bij het de-activeren van documenttypen verscheen er een foutmelding. Deze fout is opgelost. 

Vacature verwijderen met verlopen advertentie
Het was in sommige gevallen niet mogelijk om vacatures te verwijderen omdat verlopen advertenties aan de vacature gekoppeld bleven. In deze situatie kreeg je de foutmelding: “Er is nog data gekoppeld aan dit gegeven en kan daarom helaas niet worden verwijderd.” Dit is nu aangepast. 

Recruitment

Vacature kopiëren geeft foutmelding
Bij het kopiëren van een vacature verscheen een foutmelding bij het opslaan van de vacature. Dit kwam voor wanneer de originele vacature advertenties bevatte met een einddatum die in het verleden lag. Dit is aangepast. 

Afstudeerperiode verdwijnt uit dossier na de-activatie
Het de-activeren van een afstudeerperiode resulteerde erin dat de afstudeerperiode niet langer getoond werd binnen de applicatie. Dit is nu aangepast zodat de ge-deactiveerde afstudeerperiode blijft staan. In het tabblad Kandidaten zoeken blijft dit item ook staan als filter.

Google Maps werkt niet in ‘volledige weergave’ vacaturedossier
Wanneer een gebruiker in het vacaturedossier een andere weergave heeft ingesteld dan 'Toon alle velden', dan werkte de Google Maps inschrijvingenkaart niet. Dit is nu aangepast.

Automatisch voordragen bij vervulde vacature
Bij vacatures waarbij ‘automatisch voordragen’ was geactiveerd, werden kandidaten, bij een reeds vervulde vacature, nog steeds automatisch voorgedragen. Dit is aangepast.

Mobiliteit

Link in jobalert e-mail verwijst naar onjuiste pagina
Als er een jobalert e-mail wordt verstuurd met een vacature erin die alleen gepubliceerd is op de medewerkersportal, dan verwees de link naar een lege pagina. Dat is gewijzigd, de link verwijst nu naar de vacaturedetailpagina in de portal.

Medewerker verwijderen geeft foutmelding
Het verwijderen van een medewerkerdossier resulteerde soms in een foutmelding waardoor de actie niet voltooid kon worden. Dit is nu opgelos

Kleuren headers wijzigen in portal
Alleen de kleur van de opmaak van de header van de huiswerkopdrachten kon nog niet gewijzigd worden binnen de portal. Dit is nu wel mogelijk.

 

 

Opmerkingen