Release 3.7: Verbeteringen Medewerker- en Kandidaat portal

Graag informeren wij je dat release 3.7 op donderdag 15 oktober uitgevoerd wordt. De uitrol van deze release start rond 18:00 uur en duurt ongeveer tot 20:00 uur. De applicatie blijft tijdens de release gewoon beschikbaar. De volgende nieuwe functionaliteiten en oplossingen worden doorgevoerd.

Nieuw

Mobiliteit

Disclaimer toegevoegd aan portal
Aan de Medewerker portal is een disclaimer toegevoegd. In deze disclaimer worden gebruikers gewezen op de voorwaarden van het gebruik van de portal en het werken met vertrouwelijke informatie.

Verbeteringen

De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

Mobiliteit

Navigatie verbeterd in medewerker portal
Op verschillende plaatsen in de portal zijn er terugknoppen geplaatst zoals Terug naar overzicht en knoppen zoals Toon vacature.

Volgorde items menubalk
De volgorde van de items in de menubalk is gewijzigd naar Overzicht, Mobiliteit, Vacatures, Jobalerts. De menu-items zijn zichtbaar wanneer deze modules zijn geactiveerd en relevant zijn voor de desbetreffende gebruiker.

Weergave dashboard items instellen
De weergave van de dashboard-items in de portal kunnen nu in Beheer ingesteld worden. Dit biedt drie opties:

  • Toon tekst - Toont alleen een beschrijving van het item.
  • Toon overzicht - Toont alleen een overzicht van de items, bijvoorbeeld van jobalerts of trajecten.
  • Toon tekst en overzicht - Toont een beschrijving van het item en een overzicht van bijvoorbeeld taken of huiswerkopdrachten.

Voorbeeld van de weergave van 'Toon tekst en overzicht'

Beschikbare talen in Kandidaat- of Medewerker portal
De taal waarin de Kandidaat- of Medewerker portal beschikbaar is nu in te stellen in Beheer. Dit geeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld de portal alleen in het Nederlands beschikbaar te maken voor gebruikers.

Nieuwe overzichtspagina ‘Mijn huiswerkopdrachten’ 
Er is een nieuwe overzichtspagina aan de portal toegevoegd, namelijk; 'Mijn huiswerkopdrachten'. Op deze pagina staan alle huiswerkopdrachten die voor de medewerker klaar staan. Deze pagina is in de menubalk beschikbaar onder het kopje Mobiliteit.

Nieuwe overzichtspagina ‘Trajectenoverzicht’
Er is een nieuwe overzichtspagina aan de portal toegevoegd, namelijk; ‘Trajectenoverzicht’ . Op deze pagina staan alle trajecten die beschikbaar zijn voor de medewerker en de trajecten waarop de medewerker staat ingeschreven. Per traject worden ook de taken getoond. Deze pagina is in de menubalk beschikbaar onder het kopje Mobiliteit.

Mogelijkheid taken sorteren per traject
Het is nu mogelijk om taken te sorteren per traject te sorteren op de pagina ‘Trajectenoverzicht’.

Tijdsnotatie verwijderd bij Huiswerkopdracht
Bij een ‘huiswerkopdracht’ is de tijdsnotatie verwijderd bij de datum wanneer de huiswerkopdracht voltooid moet zijn.

Veldnaam ‘Datum’ gewijzigt naar 'Te voltooien uiterlijk op'
De veldnaam ‘Datum’ bij een taak is gewijzigd naar de veldnaam 'Te voltooien uiterlijk op'.

Weergave vacaturenummer
Bij vacatures die weergegeven worden in de portal wordt nu ook het vacaturenummer getoond.

Titel dasboarditem 'Huiswerkopdrachten' gewijzigd naar 'Mijn huiswerkopdrachten'
De titel van het dasboarditem 'Huiswerkopdrachten' is gewijzigd naar 'Mijn huiswerkopdrachten'.

Opmerkingen