Testleveranciers

 

Om een zo goed mogelijk beeld van iemand te krijgen, laten veel organisaties potentiële kandidaten testen. Denk hierbij aan een competentie- of capaciteitentest. Ook tijdens mobiliteitstrajecten worden vaak testen ingezet. FastForward koppelt met diverse testleveranciers. Het testproces wordt hierdoor vanuit één proces gefaciliteerd.

Wij bieden een koppeling met de volgende testleveranciers:

Werking

      • De recruiter of loopbaanadviseur vraagt de test aan en vult hierbij een aantal specificaties in. Denk aan welke test verstuurd moet worden, voor welke inschrijving etc. Het is ook mogelijk om deze actie groepsgewijs uit te voeren. Op basis van deze informatie wordt een e-mail verstuurd naar de kandidaat of medewerker. Deze aanvraagprocedure kan als stap aan de workflow worden toegevoegd.
      • De kandidaat of medewerker ontvangt een email. In de mail is een link opgenomen die verwijst naar een omgeving waarin de test gemaakt kan worden. De testaanvraag wordt als contact geregistreerd bij de kandidaat of medewerker.
      • Zodra de test is afgerond, worden de testresultaten zichtbaar in het kandidaat- of medewerkersdossier.

Voor kandidaten

In het kandidaatdossier worden alle testaanvragen (met status) van de kandidaat weergegeven in de kolom Testaanvragen. Wanneer je een testaanvraag doet, en klikt op communiceren dan ontvangt de kandidaat een uitnodiging via e-mail. In deze e-mail staat een link naar de webpagina waar de online test wordt afgenomen.

Voor medewerkers

Een testaanvraag voor een medewerker kan als taak toegevoegd worden aan het medewerkerdossier of kan onderdeel zijn van een trajectinschrijving. Om de medewerker uit te nodigen voor een test maak je in het medewerkerdossier een nieuwe taak aan. Vervolgens kun je versturen en communiceren om de link te sturen naar de medewerker. De medewerker kan via de e-mail uitgenodigd worden voor een test, maar de testaanvraag kan ook weergegeven worden als taak in de medewerkerportal. In de portal kan de medewerker ook het resultaat van de test bekijken. 

Inrichting

Via een extra optie in de workflow kun je de stap 'test aanvragen' toevoegen op elk gewenst moment aan de workflow. Lees hier hoe je dat kan doen. Afhankelijk van de testleverancier zijn de volgende statussen zichtbaar:

Aangevraagd
De test is aangevraagd en staat open voor de kandidaat.

Fout
Er is een fout opgetreden bij het aanvragen van de test.

Geannuleerd
De test is aangevraagd, en daarna geannuleerd.

Verlopen
De einddatum is voorbij, de test is niet meer beschikbaar.

Lopend
De kandidaat is de test aan het invullen.

Al actief
De test is eerder aangevraagd en niet afgesloten.

Voltooid
De test is ingevuld en de resultaten zijn beschikbaar.

 

 

Opmerkingen