Release 3.7.1: module Testleveranciers, koppeling Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn en meer..

Op dinsdag 15 december wordt de release 3.7.1 uitgevoerd. De uitrol van deze release start rond 18:00 uur en duurt ongeveer tot 20:00 uur. De applicatie blijft tijdens de release beschikbaar. Deze release bevat de volgende verbeteringen en nieuwe functionaliteiten:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nieuw

Algemeen

Module testleveranciers

Het is nu mogelijk om in de applicatie een testaanvraag voor een kandidaat toe te voegen. De testvraag kan daardoor geregistreerd en gevolgd worden in de applicatie. Deze testaanvraag kan een onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure of van een mobiliteitstraject. Op dit moment kan er al een koppeling gemaakt worden met de leverancier Online Talent Manager (OTM). Binnenkort volgen er meer testleveranciers waarmee je een koppeling kan maken.

Voor deze module is er een nieuw standaardrapport beschikbaar waarmee je op de testaanvragen kunt rapporteren. Daarnaast zijn er nieuwe merge items bij gekomen waarbij je over de testaanvraag kunt communiceren. Op het dashboard zijn er widgets beschikbaar die informatie tonen over de aangevraagde testen.

Je kunt de stap 'test aanvragen' op elk gewenst moment aan de workflow toevoegen. De statussen die hierbij horen zijn 'Test aangevraagd' en 'Test voltooid'. De kandidaat ontvangt een e-mailuitnodiging met een link naar de webpagina waar hij de online test kan maken. In de portal omgeving kun je de testuitnodiging in de preview bekijken.

  • Testaanvraag voor kandidaten 

    In het kandidaatdossier kun je alle testaanvragen van de kandidaat in de kolom Testaanvragen inzien. Denk bijvoorbeeld aan de naam van de testaanvraag, status (Aangevraagd, voltooid, al actief of fout), invuldatum, en het testresultaat. Je kunt via het tabblad Workflow en vanuit een vacaturedossier kandidaten persoonlijk of groepsgewijs uitnodigen voor een test.

  • Testaanvraag voor medewerkers (mobiliteit)

    Een testaanvraag voor een medewerker kan als taak toegevoegd worden aan het medewerkersdossier of kan onderdeel zijn van een trajectinschrijving. In het medewerkersdossier worden in de kolom 'Testaanvragen' alle testaanvragen van de medewerker weergegeven. Denk hierbij aan: de naam van de testaanvraag, status (Aangevraagd, voltooid, al actief of fout), invuldatum en het testresultaat document.

    Je kunt de medewerker via de e-mail uitnodigen, maar de testaanvraag kan ook weergegeven worden als taak in de medewerkersportal. De medewerker kan in de portal zelf het resultaat van de test bekijken.


Recruitment

Koppeling met Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

Eenvoudig weten met wie je te maken hebt? Door een automatische koppeling in de applicatie met het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn kun je eenvoudig nagaan of van een sollicitant een frauduleus verleden bekend is bij een ander deelnemende zorginstelling. De gegevens van kandidaten bij wie een aanbieding of een gesprek is geregistreerd, worden vanuit de applicatie verzonden aan stichting FAD. Indien de kandidaat voorkomt in het register, neemt stichting FAD contact met de contactpersoon binnen jouw organisatie. Om deze koppeling te maken is een lidmaatschap van de Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn een vereiste.

 

2. Verbeteringen

De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

Mobiliteit

Inhoud herpaatsingsdossier zelf bepalen

Het is nu mogelijk om bij het aanmaken van het herplaatsingsdossier van een medewerker zelf te bepalen welke informatie er wordt getoond. Dat maakt het mogelijk om bijvoorbeeld niet alle trajectinschrijvingen in het herplaatsingsdossier te tonen of bepaalde contacten die er plaats hebben gevonden weg te laten. Deze opties zijn eenvoudig te selecteren op een overzichtspagina.

 

3. Oplossingen

In deze release hebben wij de volgende correcties doorgevoerd:

Algemeen

Item actiemenu vertaald naar Duits en Spaans

In een Duits- of Spaanstalige applicatie kon het voorkomen dat er in het actiemenu nog de Nederlandse tekst 'Gesprek wijzigen' werd getoond. Dit is nu aangepast naar een tekst in de juiste taal.  

Recruitment

Foutmelding bij verwijderen kandidaat

In sommige gevallen was het niet mogelijk om een kandidaat te verwijderen uit de applicatie en kreeg je een foutmelding te zien. Dit is nu aangepast zodat het verwijderen van een kandidaat weer mogelijk is.

Kopiëren vacature niet mogelijk

Er ontstond een foutmelding bij het kopiëren van een vacature wanneer er meerdere keren een vacature gepubliceerd werd naar hetzelfde publicatiekanaal. Vacatures met meerdere advertenties op een publicatiekanaal worden na het kopiëren nu 1 keer aangemaakt bij de nieuwe vacature.

Verwijderen van talentpool niet mogelijk

Bij het verwijderen van een talentpool kon het voorkomen dat, na het verversen van de pagina, de talentpool nog steeds aanwezig was in de applicatie. Dit is nu opgelost.

Keuzemenu's toont optie 'Ja' en 'No'

Op verschillende locaties in de applicatie werden in de keuzemenu's de opties 'Ja' en 'No' in plaats van 'Ja' en 'Nee' getoond. De opties in de keuzemenu's tonen nu weer alleen de Nederlandse teksten.

 

Opmerkingen