Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

FastForward biedt de mogelijkheid te koppelen met Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Een aangesloten zorg- en of welzijnsorganisatie kan in het register nagaan of van een sollicitant strafbaar gedrag (diefstal, mishandeling en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag) bekend is bij een andere deelnemende organisatie. Dit register is een variant op het Waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel (FAD).

Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is alleen toegankelijk voor deelnemende organisaties uit de volgende drie branches in de langdurige zorg:

  • Verzorging, Verpleging & Thuiszorg (VV&T)
  • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
  • Gehandicaptenzorg (GHZ)

Hoe werkt de koppeling?
De kandidaten die voldoen aan een bepaald criteria worden vanuit de applicatie dagelijks verzonden naar het register. Dit gebeurt op basis van een webservice SOAP-request. De webservice van het Waarschuwingsregister controleert de ontvangen gegevens en stuurt een e-mail naar een aangewezen contactpersoon in de organisatie met het resultaat van de controle:

Van: Waarschuwingsregister ZZW <noreply@waarschuwingsregisterzorg.nl>
Datum: 10 december 2015 11:39
Onderwerp: ZZW-controle Rapportage [10-12-2015 11:39:53]
Aan: Connexys <null@connexys.com>
Gebruiker : test
Organisatie: test-organisatie
Datum : 10-12-2015

- test12121959
- Test04101987
- cxstest16061983

Zoeksleutels opgegeven: 3
Gevonden in Intern Register: 0
Gevonden in Waarschuwingsregister: 0

De contactpersoon controleert de kandidaten met een 'positieve match' op de gebruikelijke wijze in het Waarschuwingsregister.

Beveiliging en privacy
De kandidaten worden versleuteld verstuurd in de koppeling op basis van de eerste 5 letters van de achternaam en de geboortedatum (DDMMJJJJ). De kandidaat kan teruggevonden worden in de applicatie op basis van de geboortedatum door te zoeken op het tabblad Kandidaten.

Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is een beveiligde internetapplicatie. Vanwege de gevoeligheid van de informatie worden gegevens in het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn versleuteld opgeslagen op een aparte server.

Beheer en logging
In Beheer > Koppelingen > FAD Controle worden alle controles geregistreerd, en wordt gelogd welke kandidaten zijn verstuurd. Hier kan o.a. ingesteld worden op welk moment in de sollicitatieprocedure de kandidaten moeten worden gecontroleerd; 

  • Na een gepland gesprek
  • Na een geregistreerde aanbieding
  • Of als bij een kandidaat een gepland gesprek én een aanbieding geregistreerd staat.

Deze beheerpagina bevat ook een knop om handmatig de koppeling te activeren. Om deze koppeling te maken is een lidmaatschap van de FAD een vereiste.

Opmerkingen