Release 3.7.4: LinkedIn apply, Webservice, vrije velden en meer..

Op donderdag 25 februari wordt de release 3.7.4 uitgevoerd. De uitrol van deze release start rond 20:00 uur en duurt ongeveer tot 23:00 uur. De applicatie blijft tijdens de release beschikbaar. Deze release bevat de volgende nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en oplossingen:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nieuw

Recruitment

Linkedin Apply

Al langere tijd bestaat de wens vanuit verschillende klanten en vanuit Connexys zelf om solliciteren via LinkedIn mogelijk te maken. Deze optie kan vanaf nu toegevoegd worden aan de sollicitatieformulieren. De kandidaat krijgt dan de mogelijkheid om via een knop op het sollicitatieformulier in te loggen bij LinkedIn en (voor een gedeelte) de velden van het formulier automatisch te laten invullen met gegevens uit zijn/haar eigen LinkedIn-profiel. Dit maakt mobiel solliciteren (via telefoon of tablet) een stuk toegankelijker.

De volgende gegevens kunnen worden uitgelezen uit het LinkedIn-profiel:

 • Voornaam van de kandidaat
 • Achternaam van de kandidaat
 • Ingestelde kopregel (ondertitel), bijvoorbeeld: “Consultant bij Connexys”
 • E-mailadres
 • Huidige en voormalige posities (functies)
 • Branche en/of werkgebied
 • Opleidingen en opleidingsinstellingen
 • Vaardigheden
 • Talen, inclusief het kennisniveau (op basis van de ILR scale)
 • Projecten die de kandidaat heeft gedaan of waaraan hij/zij heeft bijgedragen
 • ID van het kandidaatprofiel
 • Een object waarin het land en de regio worden weergegeven ("Rotterdam Area")
 • Aantal connecties dat de kandidaat heeft
 • Of het aantal connecties wel of niet wordt afgekapt op 500+
 • URL naar de profielfoto
 • URL naar het publieke profiel
 • URL waarop het publieke profiel als platte HTML kan worden gedownload (bijv. voor omzetting naar PDF of uitlezen van volledig profiel)
 • Samenvatting zoals ingesteld door de kandidaat

Deze gegevens kunnen worden ingeladen in het bestaande sollicitatieformulier. Om dit mogelijk te maken is een aanpassing aan het formulier noodzakelijk. Het is ook mogelijk om deze optie te gebruiken in combinatie met een verkort formulier, voor bijvoorbeeld sollicitaties via een mobiele telefoon. Neem voor meer informatie hierover contact op met je accountmanager.

2. Verbeteringen

De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

Webservice
De Webservice is een functionaliteit die Connexys biedt om data zoals de organisatiestructuur, functies, contactpersonen of aangenomen kandidaten te importeren en/of te exporteren. In deze release hebben we een aantal grote verbeteringen gemaakt aan de snelheid van de verwerking van requests, de monitoring van de Webservice en inzicht in de logging in de applicatie. 

Let op: er zijn geen functionele wijzigingen gedaan aan de verwerking van de webservice berichten (requests). Bestaande berichten kunnen onveranderd worden aangeboden aan de Webservice.

 • Logging in applicatie

De pagina’s Webservice en Webservice imports in Beheer zijn meer gebruiksvriendelijk gemaakt. Er staat nu duidelijk weergegeven welke imports er hebben plaatsgevonden en wat de status hiervan is. Hierbij wordt er wanneer nodig een heldere uitleg gegeven wanneer er fouten zijn geconstateerd in de import. Daarnaast is ook het bericht (request) en de response inzichtelijk gemaakt. De snelheid van de verwerking van een zoekopdracht naar imports is verbeterd. De beschikbaarheid van de logging in de applicatie op de imports is nu maximaal 1 week.  

Op de beheerpagina Webservice imports kan de inhoud van de import eenvoudig worden bekeken. Deze data is nu ook voorzien van een entiteit, externe code (indien beschikbaar) en een omschrijving. Op deze items kun je ook uitgebreid zoeken.

 • Toevoeging standaard instellingen: regio en non-actief reden

Er zijn twee standaard instellingen toegevoegd die in het webservice beheerscherm ingesteld kunnen worden; regio en non-actief reden. De standaard regio is de regio die toegekend wordt aan een geïmporteerde gebruiker. De standaard non-actief reden wordt, wanneer zo ingesteld, toegekend aan een geïmporteerde gebruiker die niet meer actief is binnen de organisatie.

 • Unique keys uitgebreid

Indien voor contactpersonen, functies, organisatie-onderdelen en salarisniveaus een externe code is ingevuld dan wordt deze nu getoond in het veld waar de naam van het item wordt geregistreerd. Externe codes staan dan weergegeven tussen haakjes.

 • Validatie op telefoonnummer uitgebreid

De validatie op telefoonnummers in webservice-berichten is uitgebreid. De volgende tekens worden nu als valide beschouwd (een combinatie van): + ( ) - (max. 30 karakters).

Algemeen

Vrije velden / Flexvelden
In een aantal dossiers kon al gebruik gemaakt worden van vrije velden, ook wel flex velden genoemd. Het gebruik en het beheren van deze velden is op de onderstaande punten verbeterd:

 • Beheerpagina

Er is een pagina toegevoegd aan Beheer waar je Vrije velden kunt aanmaken en wijzigen. Op deze pagina staat een overzicht van alle Vrije velden en hier kun je ook eenvoudig zoeken naar velden.

 •  Vertalingen

Er kunnen nu vertalingen worden toegevoegd worden aan flexibele velden. Dit geldt zowel voor de vragen als voor de antwoorden.

Recruitment

Aanbieding accepteren, communiceren naar manager
Na het registreren van een geaccepteerde aanbieding bestond alleen de optie om dit naar de kandidaat te communiceren. Er is nu een knop toegevoegd waardoor je deze stap ook kunt communiceren naar de hiring manager van de vacature waarvoor de kandidaat de aanbieding heeft geaccepteerd.

Rapporteren op ‘Maximaal aantal uur per week’
Het veld ‘Maximaal aantal uur per week’ is toegevoegd aan het Vacaturerapport.

Rapporteren op Google analytics gegevens
Om te kunnen rapporteren op Google analytics data van de kandidaat zijn onderstaande velden toegevoegd aan het inschrijvingen rapport toegevoegd:

 • Medium
 • Termen
 • Content
 • Campagne

Veld ‘Ondertitel’ meegstuurd naar Mimir
Het veld ‘Ondertitel’, een kenmerk van de advertentietekst, wordt nu meegestuurd naar multiposter Mimir zodat deze gegevens getoond kunnen worden bij een jobboard (mits dit door het betreffende jobboard ondersteund wordt)


Mobiliteit

Mobiliteit rapportage rechten
Het recht om rapportages te mogen maken met betrekking tot de werkomgeving Mobiliteit, is nu ondergebracht bij het recht om rapportages te mogen maken. Dit was eerst ondergebracht bij het recht om items in de werkomgeving Mobiliteit te mogen beheren.

Begindatum trajectinschrijving aanpasbaar
Het is nu mogelijk om de begindatum, en daarmee de data van de automatische taken, van een aangemaakt traject in een medewerkerdossier te wijzigen. Dit is echter alleen mogelijk wanneer nog geen taken voltooid zijn. 

3. Oplossingen

In deze release hebben wij de volgende correcties doorgevoerd:

Algemeen

Verbeterde werking dropdown-velden in de dashboarditems
De dropdown-velden in de dashboarditems werkten niet goed in de browser Firefox. Hierdoor kon je niet de gewenste aantallen weergeven in een dashboarditem.

E-mail met activatie-link portal wordt niet verstuurd
Als een kandidaat of medewerker zichzelf registreert in de portal dan wordt er een e-mail verstuurd met een activatie-link. Het kon voorkomen dat deze e-mail niet werd verstuurd door een combinatie van het domein en de achternaam van de persoon. Door een wijziging worden nu deze e-mails allemaal netjes verstuurd.

Opmaak vacatures met opsommingstekens in portal
Advertenties die opsommingstekens bevatten werden niet juist getoond in de kandidaat- of medewerkerportal. Dit is aangepast.

Mogelijkheid nogmaals versturen activatie e-mail in portal
In de kandidaat- of medewerkerportal is de optie toegevoegd om nogmaals de activatie e-mail te laten versturen om de portal registratie definitief te maken.

Recruitment

Niet ingevulde afwijsreden resulteert in 'null' in de beschrijving
Bij het afwijzen van aanbieding zonder reden werd er in beschrijving van de stap in het kandidaatdossier 'null' weergegeven. Dit is nu opgelost.

Deactiveren jobalert (nieuwe stijl) slaagt niet
Bij het deactiveren van een aangemaakte jobalert in Beheer bleef een jobalert op de achtergrond wel actief staan. Dit is nu opgelost.

Vacatures toch te wijzigen bij gebruikersrecht ‘alleen lezen’
Als bij een gebruiker het gebruikersrecht 'alleen lezen' was toegekend op het onderdeel 'Vacatures' konden bepaalde items in het vacaturedossier wel bewerkt worden. De rechten zijn hierop aangescherpt waardoor dit onmogelijk is gemaakt.

Standaarddocument type voor Groepsgewijs voordragen
Bij de optie 'Automatisch voordragen' moet je een standaarddocument selecteren voor de e-mail die verstuurd wordt naar de hiring manager. Wanneer hier niet het juiste type standaarddocument voor werd geselecteerd, dan werden de merge items niet gevuld. Het wordt nu in de applicatie afgedwongen dat er alleen gekozen kan worden voor het type ‘Voordracht groepsgewijs'

Memo velden verplicht maken
Het is nu mogelijk om alle memo-velden in te stellen als zijnde verplicht.

Beschikbaarheid samengevoegde documenten niet getoond
Als documenten van kandidaten worden samengevoegd in een PDF, kan je deze batch terugvinden in Beheer> Groepsgewijze acties. De PDF documenten worden hier 14 dagen bewaard, daarna is het document niet meer beschikbaar. Dit wordt nu met een duidelijke melding bij de batch vermeld.

NUwerk beheerpagina verwijderd uit applicatie
Per 1 februari jl. kan er geen vacature meer rechtstreeks via de Connexys applicatie worden gepubliceerd NUwerk, zonder tussenkomt van een zogenaamde multiposter. Om deze reden is de NuWerk beheerpagina uit de applicatie verwijderd.

Mobiliteit

Trajecten aanpasbaar zonder beheerrechten
Het was in sommige situaties mogelijk voor een gebruiker met bepaalde rechten om vanuit een trajectinschrijving in een medewerkerdossier door klikken naar het traject in Beheer. De rechten zijn hierop aangescherpt waardoor dit onmogelijk is gemaakt.

Opmerkingen