Secure Sockets Layer (SSL)

Wat is SSL?
SSL (Secure Sockets Layer) is een manier om de verbinding tussen de webbrowsers en de webserver te beveiligen. Door de verbinding met SSL te beveiligen, wordt de veiligheid op twee manieren verbeterd:

  1. Het versleutelen van de data die tussen de browser en de server wordt uitgewisseld (data encryptie)
  2. Controle of de website waarmee men verbinding heeft wel de website is waarmee men verbinding denkt te hebben (server authenticatie).

Je herkent in je webbrowser een SSL-verbinding aan het webadres in de browser. Wanneer de verbinding is beveiligd met SSL, begint het webadres met 'https'. Een voorbeeld hiervan is: https://connexys.com/

Opmerkingen