Webservice - Beheer instellingen

Onderstaand vind je de Webservice gerelateerde instellingen die in de Connexys applicatie door een beheerder te configureren zijn.

Standaard instelling gebruikersprofiel
Het standaard profiel wat wordt toegekend aan een geïmporteerde gebruiker.

Standaard instelling contactpersoon toestemming mailen
Dit wordt gebruikt om aan te geven of er wel of geen mail naar een contactpersoon verstuurd mag worden.

Data-afscherming
Indien gebruikers geïmporteerd worden, dan wordt de data in de applicatie direct afgeschermd tot slechts die organisatie onderdelen waar zij toegang tot hebben.

Naam uit e-mailadres gebruiken als loginnaam (in plaats van externe code)?
Deze instelling zorgt ervoor dat het deel voor het @-teken in het aangeleverde e-mailadres wordt gebruikt als loginnaam voor de aan te maken gebruiker in Connexys. De loginnaam is dan wellicht beter te onthouden voor de gebruiker, maar dient dan wel uniek te zijn. Zet deze instelling op nee om de aangeleverde (en altijd unieke) externe code te gebruiken als loginnaam.

Unieke contactpersonen forceren?
Zet dit aan als de kans bestaat dat er werknemers met dezelfde naam in de organisatie bestaan.

Uniek forceren op basis van e-mail (i.p.v. externe code)?
Kies hier wel veld je wilt gebruiken als extra uniek gegeven bij een contactpersoon. Kies voor e-mail voor de optie ja en kies voor externe code voor de optie nee. Indien je ja kiest, dan dient het e-mailadres ook uniek aangeleverd te worden in het Webservice bericht.

Het (unieke) e-mailadres ook gebruiken om het wachtwoord opnieuw aan te vragen?
Een gebruiker kan zijn wachtwoord opnieuw aanvragen en versturen naar zijn e-mailadres. Voorwaarde is dat dit e-mailadres uniek is en niet gebruikt wordt door meerdere contactpersonen. Indien deze instelling aan staat, wordt het e-mailadres van de contactpersoon ook opgeslagen bij de gebruikersgegevens waardoor het versturen van wachtwoorden aan een gebruiker mogelijk wordt gemaakt.

Standaard instelling regio
De standaard regio die toegekend wordt aan een geïmporteerde gebruiker.

Standaard instelling non-actief reden
De standaard non-actief reden die toegekend wordt aan een geïmporteerde gebruiker die niet meer actief is binnen de organisatie.

Opmerkingen