Release 3.8: Vacaturekaart, testleveranciers en meer..

Op donderdag 14 april wordt de release 3.8 uitgevoerd. De uitrol van deze release start rond 20:00 uur en duurt ongeveer tot 23:00 uur. De applicatie blijft tijdens de release beschikbaar. Deze release bevat de volgende nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en oplossingen:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nieuw

Managerportal

De Managerportal is een nieuwe module die aan te vragen is bij de accountmanager. Deze module is ter vervanging van het voordrachtenscherm, maar dan met een extra functionaliteit; de vacaturekaart.

Vacaturekaart

De Vacaturekaart is bedacht als middel om managers vacatures aan te laten maken. Dit doen zij door een aantal van te voren gedefinieerde velden in te vulden.

Via ‘Beheer/Managerportal instellingen’ kun je de Vacaturekaart beheren. Zo kun je de functionaliteit in- of juist uitschakelen ook kun je hier bepalen welke velden de manager op de Vacaturekaart te zien krijgt, en of deze verplicht zijn. Op deze wijze zorg je als HR medewerker ervoor dat de manager ten minste de minimale informatie invoert om een vacature mee te maken.

Als manager log je in op de Managerportal en zie je een tabblad Vacaturekaart. Hier kun je een vacature aanmaken. De door HR gekozen velden worden getoond, je hoeft het enkel in te vullen en op ‘opslaan’ te klikken. Er wordt nu een vacature aangemaakt..

Testleveranciers: Meurs en PiCompany

Sinds release 3.7.1 is het mogelijk om gebruik te maken van een koppeling met de testleverancier Online Talent Manager (OTM). Vanaf nu kan Connexys ook koppelen met twee andere testleveranciers, te weten Meurs en PiCompany.

2. Verbeteringen

De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

Security

Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in het kader van security. Dit zodat we up-to-date beveiliging kunnen bieden voor alle persoonsgegevens en bedrijfsgevoelige informatie in de Connexys applicatie.

Webservice

Nieuw endpoint: GetOpenVacancies

Onze Webservice is uitgebreid met een additioneel endpoint, te weten de ‘GetOpenVacancies’. Dit endpoint wordt gebruikt om alle openstaande vacatures op te vragen uit Connexys. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar het artikel Webservice - Hoe werkt het.

Zoeken op externe code

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de import-functionaliteiten van onze Webservice, dan worden er ook zogeheten ‘externe codes’ weggeschreven. Dit zijn numerieke kenmerken die overeen komen met de codes die vanuit het externe systeem aangeleverd worden. Vanaf nu is het ook mogelijk om op ‘externe code’ te zoeken in diverse zoekschermen als bijvoorbeeld ‘Medewerkers’.

Merge-item ‘vakgebieden

Het merge-item ‘vakgebieden’ is beschikbaar gemaakt binnen de typen standaarddocumenten:

  • Aanbieding
  • Afwijzing
  • Bevestiging
  • Doorsturen
  • Goedkeuren
  • Mailing aan kandidaat
  • Medewerker
  • Mobiliteit taak
  • Portefeuille
  • Uitnodiging gesprek
  • Uitschrijven
  • Voordracht
  • Vragenlijst

Werftsamen.nl

Zoals eerder hier vermeld heeft Connexys de link met Werftsamen.nl beëindigd. Vanaf release 3.8 zijn alle gerelateerde entiteiten uit de applicatie verwijderd. 

3. Oplossingen

In deze release hebben wij de volgende correcties doorgevoerd:

Vertalingen

Wanneer een Engelstalige gebruiker mobiliteit gebruikte, waren niet alle tabbladen correct vertaald. Alle tabbladen zijn nu van de juiste vertalingen voorzien.

Webservice

Na de vorige release 3.7.4., waarin wij grote verbeteringen in onze Webservice hebben gemaakt, hebben we de service ook deze release weer aangescherpt.

Authenticatie

De authenticatie van de gebruikersnaam en de organisatienaam van de Webservice is hoofdlettergevoelig. Dit kon problemen geven wanneer in het Personeels Informatie Systeem de organisatienaam volledig in hoofdletters stond aangegeven, terwijl bij de Webservice kleine letters verwacht werden. Dit is opgelost, de aangeleverde organisatienaam wordt nu omgezet in kleine letters, voordat de authenticatie zijn controle doet.

Status: Skipped

Wanneer meermaals hetzelfde bestand wordt aangeleverd aan de Webservice t.b.v. een import, dan wordt de import geskipped. De Webservice gaf de code ‘500’ terug, wat normaliter gebruikt wordt als een foutmelding. Dit veroorzaakte verwarring, vandaar dat we dit hebben opgelost. Nu geeft de Webservice een code ‘200’ terug, wat de bedoelde status ‘Ok’ weergeeft.

AFAS

De koppeling ‘GetHiredCandidatesByAfasId’ gaf een foutmelding wanneer het geslacht van een kandidaat niet ingevuld was in Connexys. Dit is aangepast, wanneer het geslacht nu niet gevuld is, wordt de ‘O’ van ‘Onbekend’ meegegeven richting AFAS.

Overig

‘Zichtbaar voor profiel’ wordt niet weergegeven

Onder ‘Beheer/Werkomgevingen en tabbladen/Connexys Standaard’ werd het onderdeel ‘Zichtbaar voor profiel’ niet geladen. Dit was een bug, maar is nu opgelost.

Google Analytics gegevens van inschrijfformulieren

Klanten die Google Analytics gebruiken, moesten bij een ingevuld inschrijfformulier zowel het client_id als het ip_address opgeven. Dit werkte niet zoals gewenst en is aangepast. Nu kan ofwel niks, ofwel het client_id, ofwel het ip_address ofwel beiden opgegeven worden.

Opmerkingen