Release 3.8.1.1: Beheer en bug-fixes

Op donderdag 2 juni wordt de release 3.8.1.1 uitgevoerd. De uitrol van deze release start rond 20:00 uur en duurt ongeveer tot 23:00 uur. De applicatie blijft tijdens de release beschikbaar. Deze release bevat de volgende verbeteringen en nieuwe functionaliteiten:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Vertalingen

Engels

Er ontbraken een aantal Engelse vertalingen van nieuwe functionaliteiten, deze hebben wij toegevoegd.

Ook hebben we de knoppen behorende bij Flipbase vertaald, deze ontbraken nog.

Duits

Er ontbraken een aantal Duitse vertalingen van nieuwe functionaliteiten, deze hebben wij toegevoegd.

Frans

Er ontbraken een aantal Franse vertalingen van nieuwe functionaliteiten, deze hebben wij toegevoegd.

Spaans

Er ontbraken een aantal Spaanse vertalingen van nieuwe functionaliteiten, deze hebben wij toegevoegd.

2. Beheer

Webservice

We hebben een functie toegevoegd die controleert of dat de Webservice in de applicatie wel geconfigureerd is. Als dat niet het geval is, zal de Webservice geen gegevens verwerken en de melding “Import aborted. Webservice settings are not configured correctly or incomplete, please contact the customer support desk.” teruggeven.

Portals

De registratie van portal gebruikers hebben we nog eens onder de loep genomen, dit leek niet altijd prettig te werken maar we hebben nooit de vinger op de zere plek kunnen leggen. Nu we hier de tijd voor genomen hebben, hebben we een aantal pijnpunten gevonden en opgelost. Zo ging het koppelen met een medewerker of kandidaat niet altijd automatisch. Of wanneer een een portal gebruiker ontkoppelt werd van de kandidaat, dat de inschrijving niet langer zichtbaar was.

Trajecten

Uit interne tests is gebleken dat een traject verwijderd kon worden, wanneer er nog fases onder hingen. Dit gaf problemen wanneer je een medewerker wilde inschrijven op het bijbehorende programma.

Opruimen

“Waar gewerkt wordt vallen spaanders“, een bekende uitdrukking. We hebben de tijd genomen om deze ‘spaanders’ op te ruimen. Zo hebben we een aantal log-bestanden gearchiveerd. Daarnaast hebben we een aantal oude jobs (automatiseringen), waar we nieuwe voor hebben gemaakt, opgeruimd.

3. Bug-fixes

We hebben de applicatie weer kunnen verbeteren, met dank aan onze klanten uit diverse sectoren.

Workflow analytics

Vanuit de bouw-sector werden een aantal kritische vragen gesteld over de werking van Workflow Analytics. Zij zagen soms andere dingen als dat zij hadden verwacht. We hebben de code erbij gepakt en een aantal tests doorlopen, hierbij zijn we tot de conclusie gekomen dat er soms te vaak een ClientID werd aangemaakt voor dezelfde kandidaat. Hiervoor moest een unieke weg werden afgelegd, maar we hebben het gevonden, en ook opgelost.

Merge-items

In de legal-sector, wil men ook graag contracten opstellen via Connexys, hiervoor waren nog geen merge-items beschikbaar. Deze hebben we toegevoegd.

Talentpools

Opgemerkt door de sector facility services: Wanneer er grote hoeveelheden personen in een talentpool zitten, dan kon dat voor performance problemen zorgen. We hebben de code herschreven, waardoor we een testcase hebben kunnen terugbrengen van ruim 1 minuut naar 2 seconden.

Verplicht memo-veld

Er zat een bug in het verplicht maken van een memo-veld bij een afwijzing. Deze werd namelijk niet als verplicht weergegeven.

Tabblad vacature zoeken

Met name vanuit de zorg-sector hebben we veel waardevolle feedback gekregen, en hier hebben we naar gehandeld.

Zo hebben wij melding gekregen dat niet alle vacatures getoond werden op het tabblad ‘Vacature zoeken’. Hier bleek een hele oude fout in te zitten, wat we uiteraard hebben verholpen.

Samenvoegen kandidaten

Een andere melding was dat het samenvoegen van kandidaat-dossiers niet altijd lukte. Je kreeg geen foutmelding, en als je het nogmaals probeerde dan ging het wel goed.

Automatisch voordragen

Automatisch voordragen hebben we opnieuw gebouwd. Voorheen maakten we per voordracht een automatisch bericht. Nu verzamelen we ze allemaal, en versturen we ze in één keer. Dat levert als voordeel een snellere afhandeling, en de kans op verstoring is teruggebracht naar vrijwel nul.

Portals

Ook is er goed gekeken naar de portals, zo hebben we de wens verwerkt om nieuwe portal registraties zichtbaar te maken in beheer. We hebben een fix gemaakt dat het ‘kandidaat soort’ niet werd gevuld wanneer er via de portal werd gesolliciteerd en we hebben ervoor gezorgd dat het sollicitatieformulier automatisch gevuld wordt in de kandidaat portal.
Voor de manager portal hebben we het selecteren van items op de vacaturekaart makkelijker gemaakt, de hebben een functionaliteit gemaakt waardoor je snel de vacaturetekst kunt tonen en de wens verwerkt dat het vacaturenummer ook wordt getoond bij de vacaturenaam.

Overig

Daarnaast nog wat losse meldingen zoals dat wanneer je vanuit de medewerker een contact maakt, dat automatisch het privé-mailadres werd gekozen (nu dus het zakelijke). Een andere is dat de aangemaakte gebruiker werd teruggezet naar Hiringmanager door de Webservice. De Webservice zal nu geen gebruikers meer ‘downgraden’.

Opmerkingen