Beheren medewerkerprofiel

Beheren medewerkerprofiel is een optionele module waarmee medewerkers hun eigen profiel kunnen beheren.

 

 Inhoudsopgave

 

Algemeen

Via de module Beheren medewerkerprofiel kunnen medewerkers hun eigen profiel inzien, beheren en printen. Het gaat hier om gegevens met betrekking tot personalia, loopbaangegevens en criteria voor de functie die de medewerker wil.

  Naar boven 

 

Werking

In de medewerkerportal kun je als medewerker je profiel beheren. Om dit te doen, klik op Wijzig mijn gegevens in het dashboard:

 

De eerste sectie in het profiel zijn de Personalia

 

Vervolgens is er een sectie met betrekking tot Loopbaaninformatie. Door op Loopbaaninformatie bewerken te klikken kan de medewerker de gegevens met betrekking tot zijn loopbaan bewerken.

 

De velden Omschrijf jezelf en Presenteer jezelf zijn ook toegevoegd aan de medewerkerkaart en aan het rapport Medewerkers.

Tot slot is er een sectie Gewenste criteria. Hier kan de medewerker zijn wensen kenbaar maken binnen de organisatie met betrekking tot het soort functie waar hij interesse in heeft. De beheerder kan zelf instellen welke gegevens hier getoond moeten worden.

 

Via de optie Dossier exporteren als PDF (rechtsboven in het scherm Mijn gegevens) kan de medewerker een PDF maken van zijn dossier. Zodoende kan de medewerker dit profiel (indien gewenst) uitprinten en meenemen naar een gesprek met betrekking tot zijn loopbaan.

De medewerker kan zelf kiezen welke gegevens hij wil meenemen in de export:

  Naar boven 

 

Inrichting

Je kunt als beheerder zelf instellen welke velden er getoond worden bij het veld Gewenste criteria

Om dit in te richten:

 • Navigeer naar Beheer > Criteria
 • Klik op Medewerker-criteria.
 • Je komt vervolgens in onderstaand scherm. 

 • Selecteer het mapje Medewerker-criteria 
 • Klik op Nieuw. 
 • Er verschijnt een nieuw scherm. 

 • Geef hierin een naam voor het criteria
  Let op: Dit is ook de naam van het veld dat de medewerker ziet in de medewerkerportal.
 • Zet actief op Ja en kies een waarde
  Dit is de waardelijst die getoond gaat worden in het veld in de portal.

  Indien er nog geen lijst met opties bestaat voor het veld:
 • Ga dan naar Beheer > Waarden 
 • Klik op Beheren.
 • Onderstaand scherm verschijnt, klik op Nieuw om een nieuwe waarde aan te maken.

 •  Onderstaand scherm wordt getoond. Daar kun je aangeven welk stamgegeven je wilt zien in de lijst.

Het veld wordt nu getoond in de medewerkerportal onder gewenste criteria.

  Naar boven 

Opmerkingen