Known issue: Bug in workflow genereren

Probleem:

Vandaag is geconstateerd dat wanneer een workflow gegenereerd wordt, er automatisch en onterecht een vervolgstap wordt toegevoegd bij een bepaalde status.

In detail:

Het betreft de status Gesprek gevoerd. Hier wordt als logische vervolgstap automatisch de stap Aanname starten toegevoegd. Wanneer er geen aanname-module is afgenomen, behoort deze stap hier niet te verschijnen. 

Workaround:

De workaround voor nu is dat je na het genereren van de workflow, de stap verwijderd, volg onderstaande stappen om dit voor elkaar te krijgen:

  1. Navigeer naar de statussen, onder op de Workflow pagina

  2. Klik op de status Gesprek gevoerd


  3. Klik op de delete button achter de regel Aanname starten


Definitieve oplossing:

De definitieve oplossing volgt in een volgende release, vooralsnog is onbekend in welke, maar hierover zal actief gecommuniceerd gaan worden.

Opmerkingen