Release 3.11.0.1: AFAS vrije velden, medewerker-functie en meer

Op donderdag 22 december wordt release 3.11.01 uitgevoerd. De voorbereiding van deze release start rond 20:00 uur en duurt ongeveer tot 23:00 uur. De applicatie blijft tijdens de release beschikbaar. Deze release bevat de volgende verbeteringen en nieuwe functionaliteiten:

1. Nieuw

Koppelingen

Meesturen van AFAS vrije velden met koppeling
Het is nu mogelijk om vrije velden uit AFAS te registreren in de Connexys applicatie. Hierdoor kan informatie uit Connexys via de koppeling naar vrije velden van AFAS verstuurd worden. Deze velden kunnen worden opgegeven in Beheer > Koppelingen > AFAS vrije velden.

2. Verbeteringen

Mobiliteit

Trajecten koppelen aan organisatieonderdeel
Trajecten kunnen gekoppeld worden aan een organisatieonderdeel. Dit zorgt ervoor dat je per traject kunt aangeven voor welke organisatie dit traject beschikbaar is en het traject dus afgeschermd kan worden voor overige medewerkers. Nu kan er ook ingesteld worden of medewerkers automatisch ingeschreven worden op een traject op basis van een organisatie-onderdeel en of medewerkers zichzelf kunnen inschrijven op een traject.

Medewerker-functie registreren
Het is nu mogelijk om bij een traject vast te leggen voor welke functie de medewerker dit traject volgt. Dit kan relevant zijn wanneer een medewerker meerdere functies bekleedt binnen een organisatie. Bij de functie van de medewerker kunnen de volgende items nu ook worden vastgelegd:

  • Werkzaam bij organisatieonderdeel
  • Salarisniveau
  • Leidinggevende

Bij het gebruik van de Webservice kunnen deze gegevens nu ook in Connexys geïmporteerd worden. Gebruik hiervoor het nieuwe endpoint PutEmployees. De API is hiervoor ook aangepast.

Portals

Zichtbaarheid Tabblad Goed te keuren taken
Het tabblad Goed te keuren taken was voor alle manager portal gebruikers zichtbaar. Dit is aangepast zodat het tabblad alleen zichtbaar is als er voor de ingelogde manager taken beschikbaar zijn, ongeacht of de taken al voltooid zijn.

Portalgebruiker gekoppeld met medewerkerdossier
Als medewerkers zich registreren als gebruiker in de Medewerkerportal wordt er nu gekeken of het e-mailadres overeenkomt met de gegevens uit het veld E-mail zakelijk uit het medewerkerdossier. Zo ja, dan wordt de portalgebruiker gekoppeld aan dit dossier. Als er meerdere medewerkers geregistreerd staan met hetzelfde e-mailadres dan wordt er gekeken naar het dossier met de externe code. Zijn dat meerdere dossiers, dan is het laatst aangemaakte dossier leidend. Deze functionaliteit is aan- en uit te zetten via een instelling in beheer.

3. Oplossingen/Bug-fixes

  • Klikken op de link naar de Manager portal in Beheer geeft nu geen whitelabel error.
  • In Beheer op de pagina Worfkow Analytics instellingen stond er een Connexys logo waardoor het de indruk gaf dat het tabblad beschikbaar was voor alleen Connexys medewerkers. Dit is niet het geval dus het logo is verwijderd.
  • In de manager portal is de tekst binnen het dasboarditem Vacaturekaart aangepast.
  • In de werkomgeving Mobiliteit werkte het kalendericoon niet wanneer je een nieuwe taak had aangemaakt het onder het kopje Moment. Dit is nu opgelost.

Opmerkingen