Release 2018.2

 

Release
2018.2
Status
Live
Live
06-03-2018
Downtime
None

 

Nieuw Release Proces

Vanaf heden gaan we over op maandelijkse releases. Dit nieuwe proces geeft ons de mogelijkheid om sneller en continue verbeteringen door te voeren. De versie-nummering hebben we hier ook op aangepast, gebaseerd op het jaar en de maand van de release (2018.2 = Feb 2018).

 

Inhoud van Release 2018.2

Deze release hebben we een aantal bugs opgelost.

Bug fixes

Onderstaand een overzicht van de tickets welke we hebben opgelost;

API

  • Bij automatische e-mails kan nu een HTML profiel geselecteerd worden.

Manager Portal

  • Bij groepsgewijze voordrachten wordt niet langer een tijdstip getoond.
  • (Eind)beoordelingen worden nu correct weergegeven.
  • De vacaturekaart vult nu automatisch het organisatieonderdeel. 
  • Voordrachten in het Engels worden nu overal proposals genoemd, i.p.v. nominations.

 

Sneak Preview

We hebben ook gewerkt aan een nieuwe functionaliteit, welke nog niet in deze release zit maar er snel aan komt.

Woon-werkverkeer

We maken een module dat de woon-werkafstanden gaat berekenen. Met het adres van de kandidaat en het organisatieonderdeel, een instelling voor snelste (aantal uren) of kortste route (aantal km), gaan we de woon-werkafstand berekenen en wegschrijven in het dossier. Deze berekening vind plaats zodra de inschrijving wordt gemaakt.

Ook de webservices zullen we aanpassen, zodat de afstanden beschikbaar worden gesteld aan de Personeel Informatie Systemen.

Opmerkingen