Release 2018.10

Release
2018.10
Status
Live
Live
08-11-2018
Downtime
Geen

 

Inhoud van Release 2018.10

Algemene changes en fixes

Gebruikers deactiveren

Je kunt nu gebruikers deactiveren zonder de contactpersoon te deactiveren. Dit kun je doen onder Beheer > Gebruikers.

Datum akkoord privacy statement

Het veld Datum akkoord privacy statement is nu zichtbaar en invulbaar in de wizard waarmee je kandidaten aanmaakt.

Security

We hebben een aantal security issues opgelost, deze issues gingen met name over cross-site scripting en username harvesting.

API

Nieuwe endpoints

We hebben twee nieuwe endpoints aangemaakt waarmee het mogelijk is om details van organisatie onderdelen op te halen. Voor meer informatie over deze endpoints verwijzen wij je graag door naar onze API documentatie. Hier zijn inloggegevens voor nodig, deze zijn verkrijgbaar via support@connexys.com.  

Nieuwe scope

Er is een nieuwe JWT scope voor de API, Kandidaat ophalen. Hiermee kun je GET requests uitvoeren die de kandidaat data op zo'n wijze exporteren dat het opnieuw in te lezen is in andere systemen.

Unit tests

Aan de API zijn een aantal unit tests toegevoegd, zodat we de stabiliteit van deze module kunnen garanderen.

Anonimisering

Er zijn twee nieuwe anonimiseringsregels toegevoegd. Dit zijn kopieën van reeds bestaande regels die niet te combineren waren met andere regels, met deze nieuwe regels kun je dus wel combinaties maken. Deze regels zijn:

  • Alle personen waar de enige lopende inschrijvingen open sollicitaties zijn ouder dan X dagen.

  • Alle kandidaten waar de lopende inschrijvingen meer dan X dagen oud zijn op een of meer vervulde vacatures.

 

Opmerkingen