Ondersteuning op TLS 1.0 en 1.1 stopt per 01-01-2019

Op FastForward gaan we per 01-01-2019 stoppen met de ondersteuning van TLS 1.0 en TLS 1.1.

Dit betekent dat wij enkel nog de volgende browsers ondersteunen:

  • Chrome versie 30 en hoger
  • FireFox versie 24 met de juiste instellingen, en versie 27 en hoger
  • Internet Explorer versie 10 met de juiste instellingen, en versie 11 en hoger
  • Edge

Niet-genoemde browsers zullen per 01-01-2019 niet meer werken. Vraag eventueel bij je IT afdeling na of jullie hier een actie op moeten ondernemen.

Een belangrijke extra notitie is dat het stopzetten van de TLS-ondersteuning niet alleen geldt voor oude(re) browsers, maar ook API-calls en andere koppelingen.

Opmerkingen