Release 2018.4

Release
2018.4
Status
Live
Live
01-05-2018
Downtime
Geen

 

Inhoud van Release 2018.4

Release 2018.4 bevat verbeteringen in de API en de Managerportal.

 

Algemene changes en fixes

 • Als je een contactpersoon wijzigt, verdwijnen het vestigingsadres en het correspondentieadres niet meer.
 • Het Connexys logo is vervangen door ons nieuwe FastForward logo.
 • Social media links op de loginpagina verwijzen nu naar de Bullhorn pagina's.
 • De machine-readable export van de kandidaat kan nu ook meerdere documenten met dezelfde naam exporteren.
 • In zowel de Kandidaatportal als de Managerportal kunnen gebruikers nu hun wachtwoord opvragen met ofwel hun gebruikersnaam ofwel hun email adres.

 

Managerportal

 • Op de vacaturekaart filteren we nu de contracttypes op hun actief-status.
 • Als het taal veld niet op de vacaturekaart staat, vullen we de velden automatisch in de taal van de gebruiker in. 

 

API en Javascript form

 • De response welke je krijgt van het vacancy-endpoint bevat nu het QuestionnaireId van de gekoppelde vragenlijsten.
 • Vragenlijsten worden door de API behandeld in zowel Candidate POST als Registration POST requests.
 • Je kan de UTM source aan een inschrijving meegeven via zowel Candidate POST als Registration POST.
 • Candidate POST in de API geeft een request body terug waarin een HTTP status is opgenomen en ook endpoints met IDs zodat de web developer deze kan gebruiken voor volgende requests.
 • Web developers kunnen nu een Postman collectie uit onze documentatie downloaden waarin voorbeeld API requests zijn opgenomen.
  • Postman is een API client welke developers kunnen gebruiken om onze API te testen.
  • Waarschuwing: Postman is geen sandbox! Voer altijd je Postman API requests uit op de acceptatie omgeving. POST en PUT requests voeren daadwerkelijk data in ons systeem in.
 • Mailing sets kunnen nu beheerd worden door beheerders van de applicatie.
 • Verschillende velden op het Javascript form zijn gewijzigd in radio buttons. Dit zodat je ze verplicht kan stellen.
 • Je kan een recruiter selecteren die verantwoordelijk is voor open sollicitaties per Javascript form.

 

Webservice

 • De setting om kandidaten te exporteren met de webservice nadat de stap aanbieding doen is gedaan, is verplaatst van AFAS instellingen naar Webservice instellingen.

 

FAD

 • We checken kandidaten nu bij het waarschuwingsregister van de FAD op de dag nadat de stap gesprek plannen is gezet.

Opmerkingen