Release 2018.9

Release
2018.9
Status
Live
Live
04-10-2018
Downtime
None

 

Inhoud van Release 2018.9

 

Algemene changes en fixes

Bij signalen hebben we de omschrijvingen en de lijst van ontvangers aangepast, zodat ze nu beter passen bij de daadwerkelijke werking van het betreffende signaal.

Kandidaten en Medewerkers worden niet meer aangemaakt met de status “onbekend”, maar met de status “niet-geblokkeerd”. In sommige gevallen zorgde deze status “onbekend” voor ongewenste werking van de workflow.

We hebben op het Vacatures zoeken met Textkernel scherm de tab “All vacancies” verwijderd. Op het scherm voor Kandidaten zoeken met Textkernel hebben we de “Shared candidates” tab ook verwijderd. De shared indices zijn ook leeggemaakt.

API

We hebben verbeteringen doorgevoerd in onze documentatie. Zo hebben we de manier waarop je de Demo’s kunt laden geherstructureerd. We hebben er ook voor gezorgd dat onze voorbeeld-requests en responses beter passen bij scenario’s die regelmatig voorkomen.

We hebben de velden “beschikbaar per”, “Salaris-indicatie” en “personeelsnummer” toegevoegd aan het Javascript-formulier.

We hebben de documentatie verbeterd met betrekking tot de filter-parameter op de Vacature API.

We hebben een nieuw endpoint ontwikkeld om de metadata van documenten van een kandidaat te verkrijgen. Daarnaast hebben we ook een endpoint toegevoegd dat ervoor zorgt dat je die documenten ook kunt ophalen.

Webservices

We hebben een optie toegevoegd aan de GetHiredCandidates en de GetHiredCandidatesByAfasId requests, zodat je nu niet alleen op datum kunt filteren, maar ook op een combinatie van datum en tijd.

We hebben organisatie-units toegevoegd aan de GetHiredCandidatesResponse, en we geven ook bovenliggende units mee.

Portals

We hebben ervoor gezorgd dat inloggen in de Manager Portal makkelijker wordt als het Manager Portal Gebruikersaccount wordt aangemaakt door de webservice. We zorgen dat de gebruikers automatisch geactiveerd zijn, zodat de gebruiker bij het eerste gebruik van de portal zijn account kan activeren via een speciaal daarvoor ontwikkelde button.

We hebben de link teruggebracht op het voordrachtenscherm die de vacaturetekst toont op basis van een voordracht. Door eerdere wijzigingen was deze link weggevallen.

In de Manager Portal tonen dropdown-velden alleen actieve waarden.

Anonimisering

We hebben een nieuwe anonimisering-regel geintroduceerd: “Alleen personen met een of meer inschrijvingen op vacatures waarvan de status ... is”. De regel met betrekking tot vervulde vacatures is hierop ook aangepast.

We hebben de generieke voorwaarden van anonimisering-regels aangepast, zodat scripts niet teveel kandidaten anonimiseren in uitzonderlijke gevallen.

We hebben de regels die te maken hebben met talentpools veranderd, zodat ze beter werken.

Opmerkingen