Release 2019.5

Release
2019.5
Status
Live
Live
06-06-2019
Downtime
Geen

 

Inhoud van Release 2019.5

Algemene changes en fixes

 • De groepsgewijze actie voor kandidaten met een 'Geschikt voor functie'-kenmerk gaat niet meer fout als de kandidaat het kenmerk uit een eerdere 'Geschikt voor functie' al bevat.
 • Er is een probleem opgelost met betrekking tot het opnieuw versturen van een persoon naar AFAS.
 • De teksteditor is verder verbeterd met betrekking tot de 'Paste from Word'-functionaliteit.
 • Enters in de e-mailhandtekening van een gebruiker worden nu correct toegepast op de e-mail van de gebruiker.
 • Indeed Apply ontvangt nu de aanvrager naam met voornaam en achternaam in één parameter.
 • Het verouderde merge-item verstuurNaarAgenda/sendToCalendar verwijderd.

API

 • Het updaten van een kandidaat met de API en met het Javascript formulier zet een kandidaat op 'intern' wanneer het veld 'werkzaam bij?' de waarde 'ja' heeft.
 • Het Javascript testformulier op de acceptatieomgeving is weer beschikbaar.
 • Er is een nieuwe functionaliteit voor het versturen van "Nieuwe registratie"-mails. Het is nu mogelijk om de hiringmanagers en assistent-recruiters in de CC te zetten.

Mobiliteit

 • Bij het maken of bewerken van taken kan men kiezen tussen 'duur' en 'einddatum'.
 • De sortering op de tabel 'andere trajectinschrijvingen' is verbeterd.
 • Op de weergaven van medewerkers en programmatoepassingen is nu te filteren op geanonimiseerde medewerkers.
 • Bij het aanmaken van een taak is de standaardwaarde voor 'Toon in kandidatenportal' vanaf nu leeg.
 • De foutmelding bij het verwijderen van een taak is verholpen.
 • De foutmelding bij de verwijderknop van de trajectinschrijvingen is opgelost.
 • Een traject (-inschrijving) kan nu als prioriteitsprogramma worden aangegeven. Het kandidaatprofiel geeft nu aan of een kandidaat een voorrangsprogramma heeft.
 • Er zijn vertalingen voor de trajectinschrijvingen van medewerkers toegevoegd.

Managerportal

De volgende problemen zijn met deze release opgelost:

 • Een aantal kleine problemen met betrekking tot het automatisch aanmaken van manager portal gebruikers zijn opgelost.
 • In de vacaturekaart wordt nu de oorspronkelijke veldnaam van de vacature getoond.
 • Voor de vacaturekaart is een karakterlimiet toegevoegd voor de tekst van de vrije velden van de vacaturekaart.
 • Inactieve contracttypes worden correct weergegeven in de gesprekkenmodule in de manager portal.

We hebben verder verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot Voordrachten, namelijk:

 • In de manager portal is het nu mogelijk om favoriete voordrachten, die op een apart tabblad worden getoond, vast te leggen.
 • In de manager portal op het scherm met voordrachten kan men ervoor kiezen om alle velden te tonen of alleen de niet-lege velden.
 • In de applicatie kan men alle onbeantwoorde voordrachten voor een vacature als beantwoord instellen, zodat ze zichtbaar zijn onder het tabblad 'beantwoord' in de managersportal.
 • In de applicatie, met een instelling in het management en op een vacature, kan men ervoor kiezen om de eindbeoordeling van een voordracht verplicht te stellen.
 • In de applicatie, met een instelling in het beheerscherm en op een vacature, is men in staat om voordrachten in de manager portal te verplaatsen naar "beantwoord" indien de voordracht door een andere contactpersoon dan de ingelogde contactpersoon is beoordeeld.

Kandidaatportal

De kandidaatportal bevat de volgende wijziging:

 • Een probleem met het verwijderen van een kandidaat-portal gebruiker die een job alert registratie bevat is opgelost.

Anonimisering

 • We hebben velden toegevoegd aan de standaard anonimisering.
 • We hebben een probleem met betrekking tot de anonimisering van de kandidaatportal wanneer de portal gebruiker geen kandidaat aan het account van de portal gebruiker heeft gekoppeld opgelost.

Verder hebben we een nieuwe anonimisering-optie toegevoegd (Anonimisering Plus) om extra velden te anonimiseren bovenop de standaard. Dit is een optionele instelling.

Opmerkingen