Release 2019.8

Release
2019.8
Status
Live
Live
05-09-2019
Downtime
Geen

 

Inhoud van Release 2019.8

Algemene changes en fixes

  • "Aktie nav eindbehoordeling" is aangepast naar "Actie naar aanleiding van eindbeoordeling".
  • In bepaalde delen van de applicatie werd het oude Connexys-logo getoond. Dit is aangepast naar het correcte Bullhorn FastForward-logo.
    • Heb jij nog delen in de applicatie waar je het Connexys-logo ziet in plaats van het FastForward-logo? Laat het ons weten!

Manager Portal

  • In sommige gevallen werkte de "Eerste keer inloggen"-knop niet naar behoren. Dit is nu verholpen.
  • Assistent-recruiters kunnen weer worden toegevoegd aan de vacature-kaart.
  • De vacature-kaart geeft de manager nu foutmeldingen als er foutieve gegevens zijn ingevoerd.
  • De profielfoto van een kandidaat wordt nu correct getoond aan de manager.

Anonimisering

  • Als een kandidaat niet (correct) werd opgenomen door een anonimiseringsscript, bleef de kandidaat ongeanonimiseerd. Wij hebben een wijziging uitgevoerd waarmee de kandidaten (ook met terugwerkende kracht) correct geanonimiseerd worden.

Webservice

  • Het PutEmployeeRequest is aangepast waardoor handmatig ingevoerde waarden niet meer leeg gemaakt worden als het webservice-bericht de informatie niet bevat.

Opmerkingen