Data-export-module

De Data-export-module maakt het mogelijk om de data binnen het FastForward-systeem op continue basis via een beveiligde verbinding te versturen naar je eigen (Business Intelligence-)omgeving, zoals bijvoorbeeld PowerBI of Cognos.

Inhoudsopgave:

Algemeen

De hedendaagse behoefte voor informatie en analyses is iets waar wij vanuit FastForward graag gehoor aan geven. Wij hebben vanuit oudsher de Rapportagetool om in deze behoefte te voorzien, hierin is een grote hoeveelheid informatie te vergaren. Verder is er ook de module voor Google Analytics, om in real-time informatie door te sturen naar je Google Analytics-omgeving.

Met deze nieuwe module gaan wij nog een stap verder, en bieden wij de mogelijkheid om de ruwe data vanuit de FastForward-omgeving te ontsluiten. Door de ruwe data vanuit FastForward in een eigen (BI-)omgeving te plaatsen, kun je de data vanuit het systeem combineren met andere bronsystemen en zo een holistisch beeld schetsen.

De module levert één keer per dag de gegevens over een beveiligde verbinding aan. Hierover meer onder het kopje ‘Werking’.

Proces

Wanneer de module wordt afgenomen, wordt het volgende 3-stappenplan doorlopen:

  • Samen met een consultant zal er een Functioneel Ontwerp worden opgesteld, waarin het datamodel, de datatypen en de manier van het versturen wordt aangegeven.
  • Er wordt een kopie gemaakt van de Productie-omgeving naar de Acceptatie-omgeving.
  • De consultant zal op de Acceptatie-omgeving de inrichting doen om de gegevens te kunnen versturen naar (de testomgeving van) het BI-systeem.
  • Na een succesvolle test zal de configuratie naar de Productie-omgeving gebracht worden.

Werking

De data wordt dagelijks ontsloten via een beveiligde verbindingen (SSH) naar de SFTP server van de ontvangende partij. De data wordt ontsloten in CSV format, en is daarmee compatibel met de meeste, zo niet alle, BI-tools. De structuur van de data wordt bepaald door FastForward, en wordt daarmee in de meest ruwe vorm aangeboden. Transformatie van de data vindt plaats binnen uw eigen omgeving. 

Wat is het niet?

  • Wij doen geen (trend) analyses over de data, het betreft ruwe gegevens.
  • Wij leveren de gegevens aan als momentopname. Het anonimiseren/verwijderen van de persoonsgegevens dient aan de kant van het BI-systeem dan wel ETL-proces plaats te vinden.
  • Het datamodel is niet naar eigen wens aan te passen. Additionele gegevens kunnen worden toegevoegd, na afstemming met de consultant en (indien van toepassing) je accountmanager. Mogelijk zijn hier extra kosten aan verbonden.

Opmerkingen