Release 2021.9

Release
2021.9
Status
Live
Live
21-10-2021
Downtime
Geen

 

Inhoud van FastForward Release 2021.9

Algemene changes en fixes
API
Aannametraject
Manager Portal
Nieuwe modules
     Vacatureoverzicht
     Gesprekken-module

Algemene changes en fixes

 • We hebben een conflict tussen de Anonimisering-module en de Aanname-module verholpen.
 • In sommige gevallen werden het aantal uren van een vacature niet correct doorgestuurd naar Mimir. Dit wordt nu wel correct verstuurd.
 • We hebben enkele security-wijzigingen uitgevoerd in onze applicaties.
 • Bij het versturen van de e-mail ter bevestiging van behoud van gegevens, werd de verouderde anonimiseringsdatum getoond. Deze toont nu de juiste anonimiseringsdatum.

API

 • Er is een definitie-overzicht met mapping toegevoegd aan de documentatie betreffende de kandiaten-API.
 • Het verwijderen en opnieuw uploaden van documenten in het JavaScript-formulier toonde niet altijd de juiste geüploade documenten. Nu worden de documenten correct bij het uploadveld getoond.

Aannametraject

Nieuwe velden zijn toegevoegd aan het aannameformulier voor het aannametraject. De volgende velden zijn nu ook (optioneel) toe te voegen aan het formulier:

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Toevoeging huisnummer
 • Postcode
 • Plaatsnaam

Manager Portal

Gebruikers van de Manager Portal kunnen nu zelf hun e-mailadres als loginnaam instellen. Voorheen was dit enkel vanuit de applicatie in te stellen.

Nieuwe modules

Vacatureoverzicht in de Manager Portal

Vanaf release 2021.9 is de nieuwe module 'Vacatureoverzicht' in de Manager Portal beschikbaar. Deze nieuwe module zal alle momenteel actieve vacatures van een hiringmanager tonen. Het volgende wordt getoond:

 • De open vacatures;
 • De hoeveelheid inschrijvingen per status (lopend, afgewezen, uitgeschreven en aangenomen);
 • De openstaande advertenties;
 • De publicaties/advertenties welke voor desbetreffende vacature bestaan.

Meer informatie over deze module volgt in de nabije toekomst. Houd dus de aankondigingen in de gaten! Heb je interesse in deze module, neem dan contact op met je accountmanager.

Gesprekken-module in de Manager Portal

De nieuwe module 'Gesprekken' is vanaf release 2021.9 in de Manager Portal beschikbaar.

De Gesprekken-module is ontwikkeld vanuit de behoefte om Manager Portal-gebruikers terugkoppeling te kunnen bieden op gesprekken via de Manager Portal. Met de gesprekken-module bieden we niet alleen die mogelijkheid, maar verzorgen we ook een veilige manier om de persoonsgegevens te verwerken. 

De gesprekken-module beslaat de stap gesprek plannen en gesprek gevoerd in de standaard workflow. In de FastForward-applicatie wordt een kandidaat uitgenodigd voor een gesprek. In de Manager Portal heeft de gebruiker een overzicht van het aantal te voeren gesprekken en kan feedback op het gesprek, een eindbeoordeling en status ingevoerd worden.

Deze informatie is zichtbaar voor de recruiter in FastForward. Het is niet meer nodig de gegevens per mail te versturen. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met je accountmanager of het artikel Gesprekken in de Manager Portal lezen in onze community.

Opmerkingen