Vacatureoverzicht in de Manager Portal

Het vacatureoverzicht in de Manager Portal geeft de hiringmanager inzicht in de openstaande vacatures. 

Inhoud

Algemeen

Proces

Werking

 

Algemeen

Het vacatureoverzicht is ontwikkeld vanuit de behoefte om de hiringmanager in de Manager Portal een overzicht te geven van de openstaande vacatures. Met het vacatureoverzicht kun je ook na het invoeren van een vacature via de Vacaturekaart in de Manager Portal een overzicht genereren van de aangemelde vacatures.

Het vacatureoverzicht kan kosteloos geactiveerd worden in de Manager Portal via Customer Support. Voorwaarde is wel dat de Manager Portal reeds in gebruik is.

Proces

Het vacatureoverzicht geeft een inzicht in de vacatures op naam van de hiringmanager welke via de applicatie of de Manager portal zijn ingevoerd. Het is een overzicht waar verder geen acties op uitgevoerd kunnen worden.

FastForward_Manager_Portal_flow.jpg

Werking

Voor de Manager Portal gebruiker

Voor de Recruiter

Voor de Beheerder

Voor de Manager Portal gebruiker

In de Manager Portal wordt het boven menu uitgebreid met een kopje 'vacatureoverzicht'. 

mceclip1.png

De hiringmanager ziet direct hoeveel vacatures er open staan op zijn/haar naam door het getoonde cijfer in de menubalk.

Het vacatureoverzicht

De hiringmanager heeft inzicht in:

 • de open vacatures op naam van de hiringmanager
 • de datum vanaf
 • het organisatieonderdeel van de vacature
 • het aantal inschrijvingen per status (lopend, afgewezen, uitgeschreven en aangenomen)
 • de publicaties per vacature
 • de vacaturetekst

mceclip3.png

Advertentietekst inzien

De hiringmanager kan de vacaturetekst inzien door te klikken op de link 'Vacaturetekst tonen'. Vervolgens wordt een preview getoond.

mceclip4.png

Aantal inschrijven

Verder kan de manager het aantal inschrijvingen zien per status. De inschrijvingen worden gesorteerd per status 

 • lopend
 • afgewezen
 • uitgeschreven
 • aangenomen

De status 'In portefeuille' wordt niet getoond in het vacatureoverzicht.

Vacature invoeren in de Manager Portal

Als jouw organisatie gebruik maakt van de Vacaturekaart in de Manager Portal, kun je als hiringmanager een vacature invoeren via de Manager Portal. Nadat de invoer gedaan is én de vacature de status 'Open' heeft én is goedgekeurd wordt deze direct getoond in het vacatureoverzicht. Het goedkeuren van een vacature geldt alléén voor organisaties welke gebruik maken van module vacature goedkeuren.

 

Voor de recruiter

Wanneer een vacature wordt ingevoerd door de recruiter in de applicatie, zijn de volgende punten van belang voor het tonen van de vacature in het overzicht van de hiringmanager in de Manager Portal.

 • De vacature moet op naam staan van de hiringmanager
 • De vacature heeft de status 'open'
 • De vacature is goedgekeurd (geldt alleen bij gebruik van de module Vacature goedkeuren)
 • De sluitingsdatum ligt in de toekomst of is leeg

Advertenties

De Advertenties welke je publiceert, worden ook getoond in het Vacatureoverzicht in de Manager Portal. Zo weet de manager direct waar de vacature uit staat en of deze een einddatum heeft. Optioneel kunnen gesloten publicaties niet getoond worden in het vacatureoverzicht via een instelling in Beheer. 

mceclip5.png

Voor de beheerder

Na het activeren van het vacatureoverzicht door Customer Support, is via het tabblad Beheer bij Manager Portal instellingen één onderdeel aan te passen. Er kan gekozen worden voor het wel of niet tonen van de gesloten advertenties in het vacatureoverzicht. Deze instelling geldt vervolgens voor alle vacatures in het vacatureoverzicht. 

Note: Vanaf release 2021.11 is deze functionaliteit door de hiringmanager zelf in de portal in te stellen met een filter. De setting in Beheer verdwijnt. Een beheerder van de applicatie hoeft geen instellingen te doen aan de module Vacatureoverzicht.

 

mceclip6.png

 

Opmerkingen